SEREBRAL PALSİ (SP) Nedir?

Yaşamın erken dönemlerinde başlayarak kişinin fonksiyonel kapasitesini ve bağımsızlığını etkileyen kronik bir hastalıktır. İlerleyici olmayan bozukluklara bağlı aktivite kısıtlılıklarına yol açan hareket ve postür gelişiminde kalıcı bozukluklardır. Kontraktürlere, kalça çıkığı, omurga deformiteleri  hastada fonksiyonel gerilemede katkıda bulunur ve bu durumlar yaşam boyu devam eder. Nedeni tam olarak anlaşılmamakla beraber prenatal (doğum öncesi), perinotal (doğum sırası ), postnatal (doğum sonrası) problemlerden kaynaklana bilmektedir. Bu problemler doğumsal  tramvatik  olayları içerebilir. Prematüre doğum, çoğul gebelik ve genetik faktörler çok önemlidir.

Serebral  Palsi’li çocukta birçok gelişimsel problemler görülmektedir. Bebeklik döneminde başlayarak erişkinliğe kadar bireyin fonksiyonel kapasitesi göz önüne alınarak kendi çevresinde ve yaşadığı alanda bağımsızlığını kazanmaktır. Belirlenen hedefler çocuğun seviyesine göre günlük yaşam becerilerini kullandığı çevreye adapte olmasını sağlayabilmektedir.

Tuğba Karakuş fizyoterapi kliniğinde ki hedeflerimiz:
Çocuğun adölasan (ergenlik) dönem yaşam stiline uygun değişim için potansiyel yaratacak şekilde planlıyoruz. Bu dönemde görülen ağrı, kas esneklik kaybı ergenlik dönemi potansiyel problemler arasındadır. Kendi sağlıkları, beslenmeleri, kişisel bakımları ve ortam sorumlulukları tarafından cesaretlendiriyoruz. Bu durum ilerleyen yaşlar için çok önemlidir. Kas esnekliği, gücün sürdürülebilmesi, ağrı ve yaşlanmayla ortaya çıkabilecek kontraktürler öncesinden öngörülüp buna uygun tedaviler yapmaktayız. Biz fizyoterapistler Serebral Palsi’li çocuklar da profesyonel olarak çalışan ekipte önemli roller oynamaktayız. En uygun işlevsel yeteneklerini geliştirebilmek ve bağımsızlıklarını kolaylaştırmak hayata katılımlarına teşvik etmek ve gelişebilecek ileri yaş problemlerini öngörüp ona uygun tedaviler yapmak bizim görevimiz. Önemli olan çocuğun topluma kazandırılması ve yeteneklerini en maksimum seviyede tutulması. Uygulamalarımız sadece seanstan ibaret değildir. Aile ve çocuğun beklentilerine yönelik uzun ve kısa vadeli hedefler belirlenerek tedavi programı uygulamaktayız.

Hemen İletişime Geçin